Belgisch kampioenschap ARDF (selectie van deelnemende Belgen)

BELGISCH KAMPIOENSCHAP 80m ARDF 2013
pt
1 Van Britsom, Marc ON4FOX 53’32 5 30
2 Kasimov, Faid swl 54’07 5 25
3 De Meyere, Norbert ON4ANE 61’30 5 22
4 Putzeys, René ON4RP 82’21 5 20
org. Vanhalst, Marc 20
BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2m ARDF 2013
M40 pt
1 Kasimov, Faid swl 80’18 5 30
2 Van Britsom, Marc ON4FOX 120’32 5 25
M50
1 Demeyere, Norbert ON4ANE 143’44 4 30
al. Verhoeven, Johny ON4VJ 172’02 5 25
M60
1 Vanhalst, Marc ON6HI 86’19 4 30
2 Ballings, Jean ON4ABZ 99’50 4 25
3 Putzeys, René ON4RP 71’56 2 22
org. De Smet Wilfried 20
Op deze wedstrijden waren veel meer deelnemers dan hier vermeld. De vermelden zijn alle Belgen die hebben deelgenomen.
Een speciale dank gaat uit naar alle organisatoren en helpers van deze evenementen.

De volledige uitslag inclusief ALLE deelnemers zie onder.