Wat is “Classic ARDF”

Hoe werkt ARDF

Bij ARDF is het doel om zo snel mogelijk 5 “bakens” (radiozenders met laag vermogen) op te sporen met behulp van een ontvanger met een richtingsgevoelige antenne. Verder mag men gebruik maken van kaart en kompas. Maar het gebruik van GPS is uit den boze. Het hele gebeuren is te voet, wat voor een sportieve component zorgt.

uitslag

De uitslag wordt bepaald door het aantal opgespoorde bakens, bij een gelijk aantal bakens wordt naar de looptijd gekeken.

Om een eerlijk verloop van de wedstrijd te waarborgen is de wedstrijd individueel en starten er om de 5 minuten enkele (1 tot 5) deelnemers. De startvolgorde wordt door loting bepaald.

De afstand (kortste weg van de start via de 5 bakens naar de aankomst) bedraagt in België meestal 4 tot 6 km. Bij internationale wedstrijden kan dit oplopen tot 10 km.

Welke competenties

Een goede lichamelijke conditie is een pluspunt, maar je resultaat zal toch in eerste instantie bepaald worden door je technische vaardigheid: snel en juist gebruik van je ontvanger, nauwkeurige peilingen uitvoeren, goed inschatten van afstanden op basis van de veldsterktes.
Verder kan je mits goed gebruik van kaart en kompas de beste looproute (of wandelroute) kiezen. Pas op de derde plaats komt het loopvermogen.

Techniek

De ARDF bakens werken op de 80 meterband (3,58Mhz) of op de 2 meterband (144.5Mhz).
De propagatie van de radiogolven en ook de peiltechniek zijn zeer verschillend voor beide banden.
Over het algemeen is 80 meter de meest geschikte band om met ARDF te beginnen.

Identificatie van de verschillende zenders

nummermorse codeidentificatie
1

— —    — — —   •

2— —    — — —   ••
3— —    — — —   •••
4— —    — — —   ••••
5
— —    — — —   •••••
MO (finish)— —    — — —

Tot slot

De discipline ARDF is van oorsprong de oorspronkelijke versie, alle andere disciplines zijn afgeleid van deze classis ARDF. Vermits deze discipline niet de gemakkelijkste is kun je als beginner beter starten met FoxOring.
De zeer ervaren deelnemers kunnen zich wagen aan de Sprint.

ARDF simulator

RULES FOR CHAMPIONSHIPS IN AMATEUR RADIO DIRECTION FINDING
PART A — ORGANISATION

IARU Region 1 International Class ARDF

RULES FOR CHAMPIONSHIPS IN AMATEUR RADIO DIRECTION FINDING
PART B — ORGANISATION

Volgende