ON-klassement

Het ON-klassement is een organisatie van UBA.
 

Het is een regelmatigheids-criterium van ARDF- en fox-O-ring wedstrijden georganiseerd door UBA afdelingen. Deze wedstrijden worden aangekondigd in de ARDF-kalender op de UBA website. Alle wedstrijden worden ingericht in overeenstemming met het ARDF-reglement (IARU Region 1 Rules). De organisator heeft het recht om af te wijken van de officiële reglementen mits deze duidelijk gecommuniceerd zijn naar alle deelnemers.

Voor elke wedstrijd worden er aan de deelnemers punten toegekend afhankelijk van de behaalde plaats:

 • 1 = 30 punten
 • 2 = 25 punten
 • 3 = 22 punten
 • 4 = 20 punten
 • 5 = 18 punten
 • 6 = 16 punten
 • 7 = 14 punten
 • 8 = 12 punten
 • 9 = 10 punten
 • vanaf 10de plaats = 9 punten
 • behalve bij tijdsoverschrijding = 5 punten
 • recreanten = 9 punten
 • inrichters (maximum 2) = 20 punten
 • helpers (maximum 5) = 9 punten

Het eindresultaat voor elke deelnemer is de som van alle behaalde punten, onafhankelijk van het aantal deelnames. In geval van een gelijk puntenaantal zal er gekeken worden naar het aantal eerste plaatsen, indien nodig het aantal tweede plaatsen enz…

Om opgenomen te worden in het eindresultaat is het voldoende om aan 3 wedstrijden deel te nemen. Indien de tijdregistratie met het EMIT systeem gebeurd zullen enkel de deelnemers met EMIT badges deelnemen aan het klassement. Alle anderen krijgen standaard 9 punten.

Er worden afzonderlijke rangschikkingen opgemaakt voor de leeftijdsklassen zoals voorzien in het internationale ARDF-reglement (IARU Region 1 ARDF-rules). De organisator is vrij om af te wijken van de afzonderlijke leeftijdsklassen en alle deelnemers in een lijst te rangschikken. Indien er een afzonderlijke rangschikking opgemaakt wordt zal dit volgens onderstaande tabel gebeuren:

 • W19: dames (< 19 jaar)
 • W21: dames (ongeacht de leeftijd)
 • W35: dames (> 35 jaar)
 • W50: dames (> 50 jaar)
 • W60: dames (> 60 jaar)
 • M19: heren (< 19 jaar)
 • M21: heren (ongeacht de leeftijd)
 • M40: heren (> 40 jaar)
 • M50: heren (> 50 jaar)
 • M60: heren (> 60 jaar)
 • M70: heren (> 70 jaar)

(Tabel comform IARU Region 1 ARDF-rules).

Het resultaat kun je terugvinden onder “Klassement”